Trochę historii - Parafia Redło

Idź do spisu treści

Menu główne:


TROCHĘ O NASZEJ PARAFII I JEJ HISTORII


    Obecnie wiemy na pewno, że istnieją zapisy mówiące o starej kaplicy z połowy XVI wieku, która to prawdopodobnie w czasach wojny trzydziestoletniej uległa zniszczeniu.
W 1652 roku dawni właściciele Redła Adrian Kiessen i Kohne Redel ufundowali  Dom Boży, który to w 1846 ze względu na zagrożenie zawaleniem zburzono. Nowo wybudowany kościół wyświęcono w roku 1859. W końcu XIX wieku we wnętrzu kościoła znajdowała się granitowa chrzcielnica oraz dzwon z 1602 roku.
    Pod koniec wieku XIX po północnej stronie wsi (w okolicy współczesnej szkoły) założono nowy cmentarz a około roku 1890 pobudowano kaplicę cmentarną na starym cmentarzu - funkcjonującym do chwili obecnej.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego wiernymi w Redle opiekował się pastor Blank z Cieszeniewa. Kościół w  Redłe był kościołem filialnym parafii Cieszeniewo.
     W dniu 25 sierpnia 1946 roku po przejęciu ziem zachodnich przez Polskę poświęcony został kościół w Redle a opiekę duszpasterską nad nim objęli księża z Połczyna Zdroju. W dniu 30 czerwca 1958 roku duszpasterzem w Redle został nieżyjący już dziś ks. Józef Król. Pracował on w Redle do 30 października1964 roku. Od 29 sierpnia 1964 do 19 stycznia 1965 roku roku proboszczem był również już dziś nieżyjący ks. Eryk Kołodziej. W 1965 roku obowiązki duszpasterskie przejął także ś.p. ks. Jan Hrynkiewicz.
     Dnia 25.01.1974 ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Ignacy Jeż ustanowił parafię pod wezwaniem św. Katarzyny w Ostrym Bardzie z siedzibą w Redle. Należały do niej miejscowości: Buślary, Ludzicko Stare, Ludzicko Nowe, Biernów, Bolkowo i Łośnica. W praktyce jednak duszpasterstwo nad tymi miejscowościami nadal spełniali księża z Połczyna Zdroju. Redło posiadało tytuł kościoła parafialnego św. Katarzyny w Ostrym Bardzie. Proboszczem był wówczas ksiądz Jan Hrynkiewicz.
     Po księdzu Hrynkiewiczu  parafię w Redle miał objąć ksiądz Bolesław Morawski. Jednakże niespodziewanie zmarł on 31 lipca 1975 roku podczas urlopu we Francji.  Tym samym pomimo otrzymania dekretu biskupa nie zdążył objąć parafii.
     Dnia 03.11.1975 nowym proboszczem parafii Redło został nieżyjący już obecnie ks. Kazimierz Tomasiewicz.
Pięć lat później 13.06.1980 roku ks. Biskup Ordynariusz Ignacy Jeż wprowadził zmiany i ustanowił parafię pod wezwaniem św. Jana Chrzcicielaz siedzibą w Redle.
     Od 04.11.1997 roku obecnym proboszczem parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Redle jest ks. Rajmund Tessmer.  W dniu 01 stycznia 2005 roku został on dziekanem Dekanatu Połczyn - Zdrój.

  W dniu 04 maja 2003 roku Świątynia Parafialna w Redle została konsekrowana przez Księdza Biskupa ordynariuusza Mariana Gołębiewskiego - obecnego Arcybiskupa Metropolii Wrocławskej.
Przez całą swą historię parafia była i jest częścią dekanatu Połczyn Zdrój.


Archiwalne zdjęcia i ryciny

        Kościół w Redle - lata 30 XX wieku              Wnętrze kościóła w Łęgach (1920-1930)         Nieistniejący dzisiaj drugi kościół w Suchej

     Parafia Cieszeniewo - okładka gazety z 1930 r.                 Wnętrze kościóła w Łęgach przed 1939 r.                   Wnętrze kościóła w Suchej przed 1939 r.


PROBOSZCZOWIE PARAFII REDŁO

                  Ks. Józef Król                                 Ks. Jan Hrynkiewicz                    Ks. Kazimimierz Tomasiewicz                   Ks. Rajmund Tessmer
                   (1958-1964)                                      (1965-1974)                                      (1974-1997)                                     (od 1997 roku)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego