Ruchy w parafii - Parafia Redło

Idź do spisu treści

Menu główne:

Organy i ruchy działające w parafii


     AKCJA KATOLICKA jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła.
   
 Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego i kompetentnego występowania na „areopagach" świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska. Ważnym zadaniem Akcji jest także kształcenie działaczy społecznych, gospodarczych, kulturalnych i politycznych. (za: Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele).
     Akcja Katolicka w naszej parafii działa od roku 1998. W chwili obecnej Akcja Katolicka w parafii liczy 6 osób. Spotkania członków odbywają się raz w miesiącu. Zapraszamy serdecznie do czynnego włączenia się w działalność Akcji Katolickiej w naszej  parafii.
Jeśli chcesz przyłączyć się do A.K. wypełnij niniejsze zgłoszenie i złóż je na plebani.   Pobierz formularz.
    CARITAS w naszej parafii działa od 2003 roku. Wśród przedsięwzięć organizowanych w ramach prac Caritas w pierwszych latach działalności była m.in.  „Kromka Chleba”, organizowana przed Wszystkimi Świętymi. Wśród innych działań należy wymienić także zbiórki żywności.
Zbiórki żywności dokonywane w ramach tego ruchu organizowane  były z myślą o najbardziej potrzebujących rodzinach naszej parafii. Caritas ufundowała również turnusy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.
Wspólnie z Biblioteką Caritas parafialna organizowała, wypoczynek letni dla dzieci z Redła  i okolic, w ramach półkolonii. Dzięki Caritasowi co roku do kościoła parafialnego 6 grudnia przychodzi Mikołaj, który obdarowuje dzieci prezentami.
   
Od dwóch lat przy Zespole Szkół Publicznych w Redle działa SKC, które w ramach różnych akcji, takich jak loterie fantowe czy „Misyjne Kolędowanie” wspiera „Misyjne Dzieło Pomocy Dzieciom”.
Jeśli chcesz przyłączyć się do Caritas parafialnego wypełnij niniejsze zgłoszenie i złóż je na plebani.  Pobierz:  cz.1,  cz.2.
     CHÓR PARAFIALNY rozpoczął działalność 10 marca 2006 roku. Na zaproszenie księdza proboszcza Rajmunda Tessmera spotkali się Jadwiga i Ryszard Ejankowscy, Ejankowska Teresa, Kończakowska Kamila, Kaźmierczak Halina, Pilarz Halina, Zapała Janina, Klocek Anna, Solecka Maria, Jesiołowska Teresa oraz prowadzący chór Adam Wilczewski. W późniejszym czasie doszły Gutowska Zofia, Budyńczuk Krystyna, Wilczewska Danuta, Wasilewska Danuta, Rakowska Teodozja.  
    Próby chóru odbywają się dwa razy w tygodniu: w okresie zimy w bibliotece wiejskiej lub świetlicy a od wiosny do jesieni, jak przynależy chórowi na chórze w kościele parafialnym. Pierwszy koncert chóru odbył się w rocznicę śmierci Jna Pawła II dnia 02.04.2006 o godz 21.37. Zaśpiewaliśmy "Barkę". Chór śpiewa pieśni dwugłosowe.Ważniejsze uroczystości są uświetniane występami chóru nie tylko w kościołach parafii ale również poza nią. Jeśli chcesz przyłączyć się do naszego Chóru skontaktuj się z panem Adamem Wilczewskim
Skład chóru:
1. Soprany: Krystyna Budyńczuk, Jadwiga Ejankowska, Zofia Gutowska, Kamila Kończakowska, Teodora Rakowska, Danuta Reszeter,
Danuta Wilczewska.
2. Alty:  Teresa Ejankowska, Helena Dobosz, Aleksandra Kacperska, Anna Klocek, Krystyna Korzeniowska, Maria Solecka, Danuta Wasilewska, Stanisława Witkowska.
3. Bas
- baryton: Ryszard Ejankowski.
Kierownikiem społecznym chóru jest Ryszard Ejankowski,. Stroną muzyczną i dyrygentura zajmuje się Adam Wilczewski,  żartobliwie zwany przez chóralistów „maestro’.

Dotychczasowe występy i osiągnięcia chóru - kliknij tutaj aby obejrzeć.
Zdjęcie naszego chóru - kliknij.


    RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE. W naszej parafii od trzech lat z inicjatywy s. Joanny Juraszek ze Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej z Lipia istnieje grupa młodzieży w ramach Ruchu Światło - Życie, popularnie zwana Oazą.
   Raz w tygodniu zbieramy się na spotkaniu formacyjnym z s. Moniką Skowron na plebani, aby wspólnnie modlić się, rozmawiać o problemach młodych i wzrastać w wierze. Poznanie Boga, Jego działania w świecie i w naszym życiu, rozważanie tematów nas interesujących - to są sprawy, którymi się zajmujemy.
    Jeśli chcesz zapraszamy Ciebie do naszej wspólnoty oazowej, byśmy razem kroczyli ścieżkami wiary. Spotkania odbywają się w czwartki o 15.30 przed mszą szkolną.
    Jeśli chcesz przyłączyć się do Ruchu Światło - Życie skontaktuj się z s. Joanną Juraszek.
Zdjęcie z wyjazdu na XII Spotkanie Młodzieży Lednica 2008 - kliknij.
   ŻYWY RÓŻANIEC jest międzynarodowym ruchem religijnym założonym w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji.
   Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób.   
   Członkowie Żywego Różańca w dążeniu do świętości starają się naśladować Maryję - Matkę Jezusa i odmawiają różaniec - najbardziej rozpowszechnioną modlitwę maryjną w Kościele rzymskokatolickim. Modlą się w intencji pokoju, nawrócenia grzeszników, Ojca Świętego, rozwoju misji i innych intencji zalecanych przez Kościół.
   Jeśli chcesz przyłączyć się do ruchu Żywego Różańca skontaktuj się z księdzem proboszczem.

    DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce.
    Pierwszy ośrodek adpocji duchowej w Polsce powstał przy kościele Ojców Paulinów w Warszawie.
Duchowa adopcja jest to modlitwa w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki i w intencji jego rodziców. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy. Osoba, która podejmuje Duchową Adopcję, spełnia zaszczytny akt ofiary. Chociaż dziecka nigdy nie zobaczy, nie przytuli, nie przygarnie do serca, broni jego życia. Wypowiadając słowa modlitwy, prosi również Jezusa o zmianę nastawienia rodziców do zagrożonego dziecka, o nowe, poprawne ukształtowanie ich psychiki, by zrozumieli, że rodzina jest niezastąpioną wspólnotą  i że spełni swą rolę tylko wtedy, gdy będzie zbudowana w oparciu o wzajemną miłość.


Jeśli chcesz przyłączyć się do Duchowej Adpopcji Dziecka Poczętego. wypełnij niniejsze zgłoszenie i złóż je na plebani. Pobierz: cz. 1,  cz. 2.    STOWARZYSZENIE MATKI BOŻEJ PATRONKI DOBREJ ŚMIERCI, zwane także Apostolstwem Dobrej Śmierci, jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma przygotować do godnego, chrześcijańskiego umierania. Wstępujący do Stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednywać:
- dla wiernych katolików - wytrwanie w łasce uświęcającej,
- dla obojętnych religijnie i dla grzeszników - łaskę nawrócenia,
- dla wszystkich - dobrą i świętą śmierć.
Istnieją trzy stopnie przynależności do Stowarzyszenia:
I. Wpis do Księgi Stowarzyszenia, co jest równoznaczne z oddaniem się pod opiekę Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci,
I
I. Wpis do Księgi oraz zobowiązanie się do odmawiania rano i wieczorem 3 razy Zdrowaś Maryjo z dodaniem na końcu: Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci - módl się za nami, św. Józefie - módl się za nami,
III. Modlitwa przepisana dla II stopnia, oraz codzienny, wieczorny rachunek sumienia, a także raz w miesiącu (np. w I piątek czy w I sobotę miesiąca) przystąpienie do sakramentu pojednania i Eucharystii, i choćby krótkie wyciszenie się dla refleksji nad godnym przygotowaniem się na śmierć.
Jeśli chcesz przyłączyć się do Apostolatu Dobrej Śmierci. wypełnij niniejsze zgłoszenie i złóż je na plebani. Pobierz: cz.1,  cz.2.
MINISTRANCI.
    Ministrant (od łacińskiego ministro, -are; -avi; -atum - służyć, posługiwać, pomagać) – w Kościele katolickim: osoba posługująca przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby, oraz nabożeństw. Ministranci są wiernymi świeckimi. Po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej funkcji. *

* za Wikipedia Wolna Encyklopedia,  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ministrant
    Jeśli chcesz zostać ministrantem skontaktuj się z księdzem proboszczem.


     APOSTOLAT MARGARETKA jest Wspólnotą osób świeckich, które świadome licznych zagrożeń kapłaństwa we współczesnym świecie pragną nieść modlitewną pomoc Kościołowi.
Istotę jego stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych. Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia.
   
 Nazwę swą Apostolat zawdzięcza kwiatowi margaretki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię (nazwisko) wpisane jest w centrum kwiatka, a wokół niego na siedmiu płatkach imiona (nazwiska) osób modlących się za niego w wybranym dniu tygodnia.
W naszej parafii Apostolat działa przy kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łęgach.
     Jeśli chcesz przyłączyć się do Apostolatu Margaretka wypełnij niniejsze zgłoszenie i złóż je na plebani.
Pobierz:  cz.1, cz.2.


DORADCA ŻYCIA RODZINNEGO.
Doradcą Życia Rodzinnego w naszej parafii jest pani Barbara Ryckiewicz.
Kontakt tel.  791 281 786.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego