Nasze kościoły - Parafia Redło

Idź do spisu treści

Menu główne:


KOŚCIOŁY NASZEJ PARAFII


   
W naszej parafii znajdują się trzy świątynie w miejscowościach Redło, Łęgi oraz Sucha.  Kościołem parafialnym jest kościół w Redle. Największą świątynią jest kościół w Łęgach, a najmniejszą kościół w Suchej. Spośród trzech wyżej wymienionych jedynie kościół redłowski jest świątynią konsekrowaną. Ciekawostką naszej parafii jest fakt, iż we wsi Sucha istniały niegdyś dwa kościoły. Niestety do dnia dzisiejszego przetrwał tylko jeden. Poniżej przedstawiamy zdjęcia trzech świątyń, a pod nimi  ich dokładny opis.   

                         REDŁO                                                     ŁĘGI                                                    SUCHAKAPLICA CMENTARNA, KAPLICZKA PRZYDROŻNA I KRZYŻE W PARAFII


                     Kaplica cmentarna w Redle                                      Kaplica wewnątrz                                             Cmentarz w Redle          
        

                             Kapliczka w Redle                                      Krzyż na cmentarzu w Redle                                    Krzyż w Gromniku


                           Redło                                                  Łęgi                                               Sucha                                             Szeligowo


OPIS ŚWIĄTYŃ PARAFIIKościół pod wezwaniem Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Redle


  Świątynia parafialna została wzniesiona w roku 1652. Kościół z roku 1652 istniał do 1846, kiedy to został rozebrany z powodu złego stanu i zagrożenia zawaleniem. Obecny budynek kościoła został pobudowany w roku 1859.
   Na początku do kościoła przeniesiono dwa dzwony. Pierwszy dzwon odlano w 1602 roku a dzwon drugi w 1683 roku w Kołobrzegu. Ten drugi dzwon nosił imię pastora Martina Henke z Cieszeniewa i Suchej.
Po wybudowaniua przed kościołem ustawiono granitową chrzcielnicę, która obecnie znajduje się przy kościele w Łęgach.
  Gmach jest jednonawowy, jednokondygnacyjny nakryty dachem dwuspadowym. Od strony wschodniej do nawy dostawiono absydę w formie połowy walca przykrytą półstożkowym dachem (prezbiterium) oraz pomiędzy ścianą korpusu a absydą niewielki ryzalit w formie graniastosłupa pokrytego 3-połaciowym dachem (zachrystia). Od strony zachodniej dostawiony jest niski ryzalit w kształcie prostopadłościanu nakryty osobnym dwuspadowym dachem (kruchta). W nim znajduje się wejście do świątyni. W części zachodniej dachu znajduję się sygnaturka (wieża kościoła).
Kościół wzniesiono z naturalnego budulca - granitu.
Świątynia jest przykryta dachem pokrytym blachą ocynkowaną, ryzalit stanowiący wejście do kościoła dachówką karpiówką natomiast wieża blachą miedzianą.
Powierzchnia użytkowa kościoła to177,6 m kw..Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łęgach


    Nie jest znany dokładnie czas wzniesienia pierwszej świątyni w Łęgach. Obecny budynek kościoła został zbudowany w 1845 roku przez Heinricha von Hagena - ówczesnego właściciela wsi. Świadczy o tym tablica herbowa umieszczona w fasadzie kościoła nad wejsciem głównym..
   Kościół jest umiejscowiony na wysokim dwutarasowym wzniesieniu. Bryła kościoła została pobudowana na planie prostokąta bez wyodrębnionego prezbiterium. Pierwotnie w kościele przy trzech jego ścianach występowały empory (do dzisiaj zachowała się tylko jedna - chór). Na tych emporach zawieszone były drewniane epitafia poświęcone żołnierzom z okolicy Łęgów poległym w pierwszej wojnie światowej. We wschodniej częsci nawy umieszczony był wysoki neogotycki ambonowy ołtarz (trójosiowy).
Do kościoła dostawiona jest wysoka trójkondygnacyjna wieża nakryta dwukondygnacyjnym dachem z latarnią. Latarnia zwieńczona jest ośmiobocznym dachem ostrosłupowym. Dach wieży zakończony jest kulą z krzyżem.
Powierzcnia użytkowa kościoła to 255,1 m kw..


Kościół  pod wezwaniem Świętego Jóżefa Rzemieślnika w Suchej


  Wybudowany został w roku 1930. Jednakże kościół w Suchej istniał już od XVII wieku. Był on filią kościoła w Cieszeniewie. Był to kościół  o konstrukcji szkieletowej, rozbudowany w 1848 roku. Istniał on do roku 1945, następnie został rozebrany. Obecny budynek świątyni z 1930 roku był siedzibą gminy Staroluteran istniejącej w Suchej od 1849 roku. Jak wynika z powyższych faktów w latach 1930-1945 w Suchej istaniały dwa budynki kościelne.
   Obecna świątynia jest przykładem stylu neoromańskiego w budownictwie sakralnym. Jest założony na planie wydłużonego prostokąta. Od strony zachodniej ma dostawione prezbiterium w kształcie trapezu. Natomiast od strony wschodniej dostawiono wąski ryzalit kryjący portal głównych drzwi wejściowych. We wschodniej części kościoła umieszczona jest empora organowa.
  
 We wschodniej części dachu znajduje się niska jednokondygnacyjna prostopadłościenna wieża nakryta dukondygnacyjnym dachem z wysoką latarnia.
Powierzchnia użytkowa świątyni to 83,4 m kw.. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego